ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ประจำปี 2563
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology