ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ประจำปี 2563
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565))
 - รายงานสถิติให้บริการประชาชน ปี 2564
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology