ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 7
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10
 - การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 11
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology