ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 - ทดสอบระบบองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ ประจำปี 2562
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2563
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology