ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1/2564 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)
 - รายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1ครั้งที่2/2564 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
 - รายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่1/2564(วันที่9 สิงหาคม 2564)
 - รายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2564 (วันที่ 20 สิงหาคม 2564)
 - รายงานประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 29 กันยายน 2564)
 - รายงานประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 17 มกราคม 2565)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology