ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 - แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564
 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
 - ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565
 - แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565
 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology