โครงสร้างองค์กร
 
ผู้บริหาร
 
นายมานัส ถนอมทรัพย์
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.สะแกราช
เบอร์โทร 0653319765
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology