โครงสร้างองค์กร
 
กองสวัสดิการและสังคม
 
ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางฐิตารีย์ วรานุชพิทักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9974978
 
นางสาวอรุณี ซอกิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 063-4328837
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology