ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
 - รายงานสถิติเรื่องการการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2563 (เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563)
 - รายงานสถิติเรื่องการการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 - รายงานสถิติเรื่องการการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2564 (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)
 - รายงานสถิติเรื่องการการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology