ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2562
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2564 จากระบบ e-PlanNACC
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2563
 - รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริจประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology