เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

10 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม และมอบปัจจัยการผลิตให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 
1.ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 1,000 ก้อน 2.เมล็ดพันธุ์ 
3.พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 70 ตัว 
4.อาหารไก่ จำนวน 8 กระสอบ 
5.ถังพลาสติกสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 3 ใบ
6.กากน้ำตาล จำนวน 3 แกลลอน

อัพเดทเมื่อ : 17-07-2015 08:25:48


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology