อบรมภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

19 มิถุนายน 2558 องค์บริหารส่วนตำบล
สะแกราช จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นณ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

อัพเดทเมื่อ : 02-07-2015 08:01:43


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology