โครงการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาและเรียนรู้ 

2. เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนท้องถิ่น 

4. เพื่อให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. เพื่อให้ทราบศักยภาพของูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 05:50:17


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology