โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมาและแมว ประจำปี 2560

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหมาและแมว ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 

2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูฏต้อง 

3. เพื่อให้สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์ได้มีส่วนร่วมโดยนำสัตว์ที่เลี้ยงได้มารับบริการฉีดวัคซีน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  - อบรมให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน วันที่ 27 มีนาคม 2560 

  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 05:12:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology