โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือทำการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก 

2. เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

3. เพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวตระหนักถึงถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก 

4. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 

5. เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ดำเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 05:02:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology