คุณวรรณิศา ธีระรังสิกุลและครอบครัว.... ที่ได้บริจาค...เครื่องกรองน้ำจำนวน.. 1 ....เครื่อง

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช..
ขอขอบคุณ...คุณวรรณิศา ธีระรังสิกุลและครอบครัว....
ที่ได้บริจาค...เครื่องกรองน้ำจำนวน.. 1 ....เครื่อง
มูลค่า ....34,000... บาท
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพเดทเมื่อ : 17-01-2013 10:09:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology