อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

โครงการเสริมสร้างความจงรักภัดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินโครงการฯ เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนเขตพื้นที่ตำบลสะแกราชได้อย่างทั่วถึง

อัพเดทเมื่อ : 08-12-2016 03:37:00


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology