หารือแนวทางการวางแผนครอบครัวประชาชนในพื้นที่

          วันที่  11  พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้รับการประสานจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเข้าวางแผนครอบครัวให้กับประชาชนตำบลสะแกราช หมู่ที่ 10 บ้านใหม่เชียงสาร ด้วยเหตุ สภาวะเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักตัวไม่ถึงเกณฑ์กำหนด  ประกอบกับบิดา-มารดา ยังไม่มีความพร้อมในการดูแลบุตร

          เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.สะแกราช พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เชียงสา ผู้ใหญ่บ้านใหม่เชียงสา  อสม.ตำบลสะแกราช เข้าร่วมประชุม ณ รพ.สต.เชียงสา และลงพื้นที่เพื่อแนะนำบิดา-มารดา ของเด็กชายชานนท์ จัดกิ่ง เพื่อนำส่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลเด็กอ่อน ในการเลี้ยงดูเนื่องจากเด็กมีปัญหาการดูดกลืนประกอบกับเด็กคลอดก่อนกำหนดเพียง 33 สัปดาห์ มีสภาวะตัวเล็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  ทั้งนี้บิดาและมารดายังไม่พร้อมในการดูแลจึงได้ลงนามยินยอมส่งเด็กเป็นการชั่วคราว

อัพเดทเมื่อ : 17-11-2022 14:12:27


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology