กู้ชีพตำบลสะแกราช บริการ รับ - ส่ง ผู้สูงอายุ

          วันที่ 22 กันยายน 2565  กู้ชีพตำบลสะแกราช บริการรับ - ส่ง ผู้สูงอายุ ดังนี้

          1.ผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 70 ปี  หมู่ 11 บ้านห้วยใต้  หมอนัดตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ โรงพยาบาลปักธงชัย

          2.ผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 81 ปี  หมู่ที่ 3 บ้านโคก  เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง ป่วยเป็นโรคความดัน เบาหวาน

          3.ผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 89 ปี  หมู่ที่ 11 บ้านห้วยใต้ ป่วยติดเตียง ทำบัตรประชาชนที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

          4.ผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 86 ปี  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่เชียงสา ทำบัตรประชาชนที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

          5.ผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 84 ปี  หมู่ที่ 8 บ้านขี้เหล็ก  ทำบัตรประชาชนที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

          6.ผู้สูงอายุเพศหญิง อายุ 94 ปี  หมู่ที่ 7 บ้านเก่า  ทำบัตรประชาชนที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

อัพเดทเมื่อ : 22-09-2022 11:12:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology