โครงการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ร่วมพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

อัพเดทเมื่อ : 20-10-2015 05:06:04


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology