สำนักงานพัฒนาภาค 5 แจกน้ำแก่ประชาชน

ด้วยสำนักงานพัฒนาภาค 5 ได้แจกน้ำแก่ประชาชนชาวตำบลสะแกราช  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2558

อัพเดทเมื่อ : 17-08-2015 05:12:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology