โครงการฝึกอบรมสัมนาวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2558

โครงการฝึกอบรมสัมนาวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ประจำปี  2558 ระหว่างวันที่  25-28 พฤษภาคม  2558

 

อัพเดทเมื่อ : 17-01-2013 10:05:23


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology