ดาวน์โหลด
 งบประมาณ
 กิจการสภา
 ร้องเรียนการทุจริต
 คู่มือ
 ตรวจสอบภายใน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนดำเนินงาน

หัวข้อดาวน์โหลด
 - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2497 และที่เเก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
 - พระราชบัญญัติกำหนอแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 - รายงานการประชุมสภาอบต.สะแกราช 10/1/2565
 - รายงานการประชุมสภาอบต.สะแกราช 24/5/2565
 - รายงานการประชุมสภาอบต.สะแกราช 5/8/2565
 - รายงานการประชุมสภาอบต.สะแกราช 15/8/2565
 - รายงานการประชุมสภาอบต.สะแกราช 19/9/2565
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 - รายงานการประชุมสภาอบต.สะแกราช 28/12/2565
 - คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
 - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
 - ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 - ประกาศกำหนดขั้นตอนการขอดูและสำเนาเอกสารทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
 - ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์