Untitled Document
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ที่ตั้ง 

     สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีที่ตั้ง
อยู่บริเวณป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 11 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอปักธงชัยประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 50 กิโลเมตร

เนื้อที่
      องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช มีเนื้อที่ประมาณ 79,085 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,428.125 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
      ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลนกออก และตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
      ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย , ตำบลครบุรีเหนือและตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
      ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิประเทศ
      สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช โดยทั่วไปเป็นที่ราบและป่า
ภูเขาสูงสลับกันไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนต้องรอแต่เพียงน้ำฝนเท่านั้น ถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม) มีฝนตกชุก ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
      องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช มีเนื้อที่โดยประมาณ 79,085 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 49,428.125 ไร่ จำแนกพื้นที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็นดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำแนกพื้นที่เป็น

ที่นา (ไร่)

พืชไร่ (ไร่)

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
 (ไร่)

พืชผัก (ไร่)

อื่น ๆ (ไร่)

1

บ้านห้วยสะแกราช

1,170

1,800

250

10

380

2

บ้านหนองแฟบ

1,897

1,156

196

30

518

3

บ้านโคกสะแกราช

1,330

3,124

450

25

980

4

บ้านโคกหนองแฟบ

1,500

1,639

100

10

350

5

บ้านคลองเตย

1,530

2,350

510

30

1,166

6

บ้านโป่ง

1,825

850

250

10

330

7

บ้านเก่า

1,620

810

325

14

300

8

บ้านขี้เหล็ก

1,470

750

127

20

230

9

บ้านเชียงสา

950

350

83

10

357

10

บ้านใหม่เชียงสา

1,750

385

43

17

320

11

บ้านห้วยใต้

1,120

683

150

8

359

12

บ้านเก่าเหนือ

1,450

968

172

15

220

13

บ้านโคกไผ่แก้ว

400

1,533

100

10

240

รวม

18,012

16,398

2,756

209

5,750


ประชากร
       - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,804 ครัวเรือน แยกได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

1

บ้านห้วยสะแกราช

105

2

บ้านหนองแฟบ

64

3

บ้านโคกสะแกราช

85

4

บ้านโคกหนองแฟบ

120

5

บ้านคลองเตย

94

6

บ้านโป่ง

111

7

บ้านเก่า

219

8

บ้านขี้เหล็ก

148

9

บ้านเชียงสา

113

10

บ้านใหม่เชียงสา

151

11

บ้านห้วยใต้

127

12

บ้านเก่าเหนือ

121

13

บ้านโคกไผ่แก้ว

102

14

บ้านใหม่คลองเตย

129

15

บ้านใหม่สะแกราช

115

รวม

1,804


หมายเหตุ    ข้อมูล  ณ วันที่ 3 มิถุนายน  2550


องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์