เข้าสู่ระบบ กลับหน้าเว็บหลัก

  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช

Forum
หัวข้อ: การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
เขียนกระทู้ใหม่ ตอบกระทู้
1 
หัวข้อ:การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (อ่าน 540 ครั้ง)
กระทู้โดย:  butterfly
บทความ : การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
เมื่อ: วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:36:55 นาที
ขอสอบถามการขึ้นทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด ดำเนินการอย่างไรบ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ตอบโดย:  Thakoon
ตอบกระทู้ : การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
เมื่อ:  วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 16:02:46 นาที
1.โหลดแอป "D.DOPA"เพื่อยืนยันตัวตน 2.โหลดแอป "เงินเด็ก" เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
ตอบโดย:  Shareknowledge
ตอบกระทู้ : การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
เมื่อ:  วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 16:05:59 นาที
การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.โหลดแอป "D.DOPA" ของกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวตน 2.โหลดแอป "เงินเด็ก" เป็นแอปของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ และการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เอกสารประกอบการลงทะเบียน แนบเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1.หลักฐานรับรองสถานะครัวเรือนพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่แสดงตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 (อสม.) และผู้รับรองคนที่ 2 (ผู้ใหญ่บ้าน) 2.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน -เวปไซด์กรมกิจการเด็กและเยาวชน https://www.dcy.go.th หรือ https://csgcheck.dcy.go.th -สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์จังหวัดนครราชสีมา
1 
ตอบกระทู้

ชื่อผู้ใช้ :

**

อีเมล์ :

กรุณาใส่รหัสภาพ: