ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 - ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 - ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 - ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 - ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology