เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย และมอบปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ

อัพเดทเมื่อ : 17-07-2015 08:13:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology