โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา กวนข้าวทิพย์

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา กวนข้าวทิพย์ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่กับท้องถิ่น 

2. เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

3. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีสำคัญของท้องถิ่น

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 

สถานที่ดำเนินงาน 

วัดบ้านคลองเตย ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 07:55:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology