โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด การเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่ว 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธ์กัน การบังคับกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนนี้จะพัฒนาเด็กให้มีความสมารถในการหยิบจับสิ่งของต่างๆได้อย่างมั่นคง เช่น เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนจนกล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์กันดีแล้ว เด็กจะจับดินสอได้อย่างมั่นคง มีความพร้อมในการเขียนหรือการใช้มือในการทำกิจกรรมอื่นๆ การจับช้อน ส้อมในการรับประทานอาหาร การถือสิ่งของ การแปรงฟัน 

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 

สถานที่ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ทั้ง 5 แห่ง 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 07:48:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology