โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มทักษะในการปฎิบัติงานของบุคลากรด้านการศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินการ 

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 07:38:57


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology