โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสะแกราช

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับเด็กและเยาวชนตำบลสะแกราช 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจให้เด็กเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

3. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานและสถานที่ 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ที่ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 05:56:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology