โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการ์ณจริง ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราฐานการศึกษา (พื้นฐาน) เป็นไปตาม พรบ.การศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดี เรื่องสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่จัดกิจกรรม 

สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 05:29:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology