โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี 

2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 

ระยะเวลาดำเนิน 

ดำเนินงานตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2560  

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 04:54:15


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology