โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2560

โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2560 

องค์การบริหารส่งนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือทำการขยายพันธ์ต่อไปได้อีก

2.เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

3.เพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก

4.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกันยา 2560 

อัพเดทเมื่อ : 08-06-2018 03:41:27


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology