พิธีทำบุญตักบาตร

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารสวนตำบลสะแกราช พร้อมัประชาชนตำบลสะแกราชัร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป

อัพเดทเมื่อ : 09-12-2016 03:13:51


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology