โครงการฝึกอบรม ส.อบต.ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น

จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  รุ่นที่  6

ระหว่างวันที่  22-24  มิถุนายน  2559   ณ  โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท 

ตำบลไชยมงคล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 10-08-2016 10:07:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology