โครงการอบรมผู้นำชุมชน อสม.กลุ่มสตรีแม่บ้าน

โครงการอบรมผู้นำชุมชน อสม.กลุ่มสตรีแม่บ้าน

เพื่อควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและโรคอุบัติใหม่  ประจำปี  2559

วันที่  8  กรกฎาคม  2559

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 11-07-2016 09:12:34


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology