พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีถวายพวงมาลา

เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘ณ

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช  เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
อัพเดทเมื่อ : 10-11-2015 10:04:26


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology