จัดบูธแสดงสินค้า OTOP งานงิ้วประจำปี 2565

          วันที่  11  พฤศจิกายน  2565 นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานสมโภช ปุงเถ่ากงม่า ปักธงชัย ประจำปี 2565 หรืองานงิ้วอำเภอปักธงชัย ถืเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมานานกว่า 50 ปี  เชื่อมั่นว่าการจัดงาน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2565 จะมีเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท  

          นายกิติศักดิ์  พันธ์เกษม  ประธานคณะกรรมการจัดงานและคนไทยเชื้อสายจีน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนจังหวัดใกล้เคียง มาเที่ยวชม กราบไว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานงิ้วปักธงชัย ประจำปี 2565

          ทั้งนี้ นายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดบูธแสดงสินค้า OTOP ประสานกลุ่มอาชีพเพื่อนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลสะแกราช จัดจำหน่ายในงานงิ้วประจำปี 2565 เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ในการนี้มีผลิตภัณฑ์ภายในตำบลสะแกราชเข้าร่วมจำหน่ายในบูธประกอบด้วย

          1. แคมหมูอิ่มสุข หมู่ที่ 11 บ้านห้วยใตั้

          2. ข้าวหลาม แม่ระวัง หมู่ที่ 5 บ้านคลองเตย

          3. ขนมนางเล็ด ขนมดอกจอก แม่บุญเช้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วย

          4. ขนมมันฉาบ ขนมไข่นกกระทา หมู่ที่ 5 บ้านคลองเตย 

อัพเดทเมื่อ : 17-11-2022 11:50:52


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology