โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2565

          วันที่ 8  พฤศจิกายน 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ อ่างบึงคำ หมู่ที่ 5 บ้านคลองเตย  เปิดโครงการฯ โดยนายสมบูรณ์  ทูลบุญลินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลสะแกราช มีกิจกรรมภายในงานดังนี้

          1.การแสดงฟ้อนกระทงสมมาน้ำ

          2.การแสดงของศิลปินคำมอด  พรขุนเดช

          3.การประกวดกระทง

          4.การประกวดนางนพมาศ

อัพเดทเมื่อ : 17-11-2022 10:38:41


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:044-442-490 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology