โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย ครั้งที่ 2 สานสัมพันธ์แม่ลูก กิน กอด เล่น เล่า

22 กันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลสะแกราช และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะแกราช จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย ครั้งที่ 2 สานสัมพันธ์แม่ลูก กิน กอด เล่น เล่า ขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
โดยมีนายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ

อัพเดทเมื่อ : 12-10-2015 03:34:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology