ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและงานบริหารทั่วไป ประจำปี 2558

18 กันยายน 2558 
นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสะแกราช เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและงานบริหารทั่วไป ประจำปี 2558 ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 12-10-2015 03:30:16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology