หมู่บ้านรักษาศีล 5

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช ร่วมกับวัดห้วยสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" เพื่อเป็นการส่งเสริม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยมี พระอาจารย์สามารถ รุจิธัมโม คณะผู้บริหาร อบต.สะแกราช และพนักงาน เข้าร่วมโครงการฯ

อัพเดทเมื่อ : 17-09-2015 09:06:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 E-mail:admin@sakarat.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology