กิจกรรมการออกเยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลสะแกราช

การปฏิบัติหน้าที่ออกเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง ของ CG ทุกๆเดือน

เพื่อดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีสุขภาพและกำลังใจที่ดีขึ้น 

เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลสะแกราช

อัพเดทเมื่อ : 19-07-2021 11:06:08


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology