โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดกงไน)

เกษตรกรของตำบลสะแกราชได้เข้าร่วมขายสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP

ณ ตลาดไนท์เปี่ยมสุข (ตลาดกงไน) 

อัพเดทเมื่อ : 18-07-2021 09:18:57


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology