ตลาดเกษตรกรและสินค้า OTOP

ตลาดเกษตรกรและสอนค้า OTOP ของอำเภอปักธงชัย 

โดยเกษตรกรทางตำบลสะแกราชได้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP 

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

อัพเดทเมื่อ : 18-07-2021 08:57:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช
หมู่ที่ 11 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์:0-4436-0289 โทรสาร:044-442491 E-mail : sakarat.54321@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology